1-4 Eylül, 2016

İstanbul Fuar Merkezi,
CNR Expo

Genel Bilgi

Etkinlik Hakkında

Ipack Turkey, başrolünde geniş bir yelpazede gıda işleme, depolama, ambalaj malzemeleri ve ekipmanlarının olduğu ülkenin en uzun soluklu ambalaj, paketleme ve gıda işleme sistemleri sektörü etkinliğidir. Fuar, uluslararası üreticileri bir araya getirerek, paha biçilemez bir platform üzerinde ürünlerinin paylaşılmasını ve Avrasya’daki iş hacimlerinin gelişip artmasını sağlamaktadır.

Türkiye’nin Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Sektörü Hakkında Genel Durum

İstanbul, Türkiye’nin dinamosudur. Şehir, 14 milyondan fazla insanın yaşadığı, ülkenin ekonomik başkenti konumundadır.
Türkiye’nin ambalaj, paketleme ve gıda işleme sistemleri sektörü, geçmiş yıllardan itibaren nüfustaki artış ve yaşam standartlarının artması, hızlı şehirleşme, tüketim ürünlerinin çeşitliliği ve ihracatın artmasıyla gelişmiştir.  Bunun ötesinde, ülkenin genişleyen orta sınıfının gıda üretimi, sağlık ve inşaat sektörlerinde yatırım yapmaya başlamasıyla uluslararası ambalaj üreticilerinin de yeni pazara girmesine olanak sağlamıştır.


Rakamlarla Türkiye

  • 77 milyonu aşan nüfusuyla, dünyanın en çok nüfusa sahip 17. ülkesi konumunda olup, bölgesindeki en büyük pazarlardan biridir.
  • Ülkenin genç popülâsyonu, batı ülkeleri tüketici yapısına benzetilmekte ve daha fazla çeşitlilik arzulamaktadır.
  • Ülkenin güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya arasındaki ideal lokasyonu sayesinde yabancı kaynaklı direkt yatırımlar için elverişli bir noktadadır.
  • 2014 yılında 10.000 USD’ın üstü bir rakamla kişi başına düşen milli gelirle azımsanmayacak bir tüketici pazarıdır.

 
 
 
Tarihimiz
Geçen 30 yılda fuarımız, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla katılımcı firmaların iş hedeflerine ulaşmasını sağlamıştır.


Etkinlik Hakkında